Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan anmelder man et krav i Byg Garanti

Hvis du opdager en mangel ved arbejdet, bør du straks reklamere over for byggevirksomheden, så de får mulighed for at afhjælpe problemet

Du skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis du venter for længe, risikerer du at miste din ret til at få fejlen udbedret.

Hvis ikke der kan opnås enighed med virksomheden, skal sagen indbringes for Byggeriets Ankenævn 

Se hvordan du skal gøre her
Hvis du får medhold, og virksomheden ikke efterlever afgørelsen inden for den fastsatte frist, eller indbringer sagen for retten indenfor 30 dage, skal du anmelde sagen til Byg Garanti. Anmeldelsen skal ske senest seks måneder efter, at Byggeriets Ankenævn har truffet afgørelse i sagen.

Til sagens behandling skal medsendes:

  • Kopi af Byggeriets Ankenævns kendelse
  • Økonomisk redegørelse over mellemværendet med byggevirksomheden (indklagede). Det skal fremgå af redegørelsen hvilke fakturaer, byggevirksomheden har udstedt, hvilke af fakturaerne, der er betalt, og hvilket beløb, der eventuelt er tilbageholdt. Redegørelsen skal udarbejdes særskilt til Byg Garanti. Det er ikke tilstrækkeligt at sende et sæt kopier af fakturaer og kvitteringer.
  • Skriftligt samtykke til, at Byg Garanti rekvirerer kopi af sagens akter i Byggeriets Ankenævn (der foregår ingen automatisk udveksling af oplysninger).

Bemærk: Det er en forudsætning for at anmelde et krav i Byg Garanti, at sagen først indbringes for Byggeriets Ankenævn. Det er desuden en forudsætning, at den indklagede byggevirksomhed var medlem af Dansk Byggeri, da aftalen om arbejdet blev indgået.

Hvis sagen afvises af Byggeriets Ankenævn, bør du snarest kontakte Byg Garanti, som vil vejlede dig videre.

Sagsbehandlingstiden
Det er Byg Garantis mål, at sagsbehandlingen i Byg Garanti afsluttes så hurtigt som muligt. I langt de fleste sager, går der heller ikke mere end to uger, fra forbrugeren fremsender ovennævnte papirer til Byg Garanti, til at forbrugeren modtager en bekræftelse på, at der kan ske dækning.

Du kan selv hjælpe med at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig ved at følge ovenstående vejledning.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Byg Garanti.

Adresser og telefonnumre

Byg Garanti
Nr. Voldgade 106
1015 København K
Tlf: 72 16 00 00
Telefontid: mandag-torsdag kl. 13-15
Mail: info@byggaranti.dk

Byggeriets Ankenævn
Postbox 102
1004 København K
Tlf: 72 16 02 00
Telefontid: mandag-fredag kl. 10-12
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Gældende vedtægter

Download vedtægterne gældende fra den 15. maj 2019

Vedtægterne gælder for aftaler indgået efter den 15. maj 2019. Tidligere vedtægter for aftaler indgået før den 15. maj 2019 finder du her