Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan klager du til Byggeriets Ankenævn

Hvad kan du klage over? Hvad kan du ikke klage over? Hvordan klager du og hvem kan egentlig klage? Få svar på spørgsmålene her


Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i privatboligen, dvs. eget hus, ejerlejlighed, andelsbolig, lejelejlighed eller sommerhus.

Byggeriets Ankenævn behandler klager over byggevirksomheder, der har udført maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder eller leveret vinduer, yderdøre og køkkenelementer til en forbruger.

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Sådan klager du til Byggeriets Ankenævn

Når du klager til Byggeriets Ankenævn, skal du udfylde et klageskema. Du finder det på www.byggerietsankenaevn.dk 

Du kan også få klageskemaet tilsendt. Når du indsender klageskemaet, skal du betale et klagegebyr på 300,- kr. (pris i 2017).

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold, eller hvis sagen ikke kan behandles i ankenævnet. Det tager i gennemsnit 4-6 måneder for ankenævnet at behandle sagen. 

Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er forpligtede til at efterleve ankenævnets afgørelse, med mindre de indbringer sagen for retten senest 30 dage efter, at sagen er afgjort.

Hvis virksomheden fx pga. konkurs ikke kan udbedre fejlen, skal du anmelde sagen til Byg Garanti, så du kan få fejlen udbedret hos et andet medlem af Dansk Byggeri.

Bemærk, at det kun er medlemmer af Dansk Byggeri, der er dækket af Byg Garanti.

Kontakt Byggeriets Ankenævn

Du kan ringe til sekretariatet for Byggeriets Ankenævn på telefon 72160200 på hverdage mellem kl. 10.00 - 12.00 eller sende en mail til info@byggerietsankenaevn.dk.

Hvad er Byggeriets Ankenævn?

Byggeriets Ankenævn er et godkendt ankenævn, der består af en landsdommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening, der varetager forbrugernes interesser, og to repræsentanter fra Dansk Byggeri.

Find mere information på www.byggerietsankenaevn.dk
Læs mere om private, godkendte ankenævn på www.forbrug.dk

Gældende vedtægter

Download vedtægterne gældende fra den 15. maj 2019

Vedtægterne gælder for aftaler indgået efter den 15. maj 2019. Tidligere vedtægter for aftaler indgået før den 15. maj 2019 finder du her