Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arkitektoniske muligheder, når huset skal have nyt tag og 1.sal

Skal huset have nyt tag og udvides med en 1. sal, vil ombygningen ændre husets karakter markant. Læs mere om de arkitektoniske muligheder her.


Af Line Jensen (journalist) og Tine Nielsen (arkitekt maa), Bolius

Hvilket tag skal du vælge til dit hus, når du bygger en 1. sal på huset?
Taget betyder meget for husets karakter og udseende. Betydningen bliver synlig for de fleste, når man ændrer på taget og bygger en 1. sal på huset. For at resultatet kan blive vellykket, skal du bl.a. tænke på følgende:

  • Byggeprojektet skal leve op til reglerne i bygningsreglementet samt eventuelle lokaleplaner og servitutter på din grund, så det kan godkendes af kommunen.
  • Husets nye udseende skal harmonere med det oprindelige hus og med omgivelserne.
  • Den nye 1. sal skal opfylde de ønsker til rummenes funktion, som du har.

Noget af det første, du skal tage stilling til, er, om du vil vælge en løsning, der bygger videre på husets arkitektur, eller om du vil ændre husets udtryk fuldstændig. Karakteren og konstruktionen af dit hus, som det ser ud oprindeligt, vil ofte pege på den oplagte løsning.

SE TEMA: Ny 1. sal og inddragelse af loft

Bygge videre på husets oprindelige udtryk
Mange parcelhuse, har en forholdsvis lav taghældning på 15 - 30 grader, en konstruktion med gitterspær og en belægning med fx eternit tagplader. Den slags huse har et udtryk, som kan bevares, også hvis huset udvides med 1. sal. Det kan dog ikke undgås, at 1.-salen bliver noget mere synlig end husets oprindelige tag.

Total forandring
For alle etplanshuse er det en stor ændring at bygge en 1. sal på. Det gælder selvfølgelig især huse med fladt tag eller fx en bungalow, der har en meget lav taghældning (5 – 10 grader), som gør, at man stort set ikke ser taget, når man står og ser på huset.

Mange bungalower fra 1930'erne og 1940'erne og statslånshuse fra 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne er så små, at mange enten får en tilbygning eller en ny 1. sal, for at få plads til det moderne familieliv. Husene er blevet for små og lever ikke op til de krav, som familier stiller til deres bolig i dag. Ud fra et arkitektonisk synspunkt er det dog ikke altid en god idé, da en ny 1. sal gør, at disse klassiske bungalower ændres radikalt. På den anden side er det ofte funktionelt hensigtsmæssigt, at de små, ældre boliger bliver opdateret og udvidet, så de passer til den moderne livsstil.

Hvilke typer tag kan du vælge imellem, når du skal bygge 1.sal?
Der er mange forskellige muligheder, når du skal vælge tagform til din nye 1. sal. Her gennemgår vi nogle af de forskellige tagformer du kan vælge imellem.

Saddeltag
Saddeltaget er en traditionel tagform i Danmark. Taget er højest på midten og har symmetrisk hældning til begge sider. Taget kan have hældning fra omkring 15 grader til helt op til 45 – 50 grader på ældre murmestervillaer. Hvis huset har et saddeltag med stejl hældning og en god bredde, giver det gode muligheder for at indrette en anvendelig 1. sal. Da denne type tag er almindelig, vil huset som regel passe godt ind i kvarteret og til de omkringliggende huse.

Hvis spærkonstruktionen er gitterspær, skal taget skiftes, mens hvis huset fx har hanebåndsspær, vil man uden at skifte spærkonstruktionen kunne inddrage 1.-salen til beboelse.

Mansardtag
Et mansardtag er en gammel type tagkonstruktion, der giver mulighed for en rigtig god udnyttelse af 1.-salen. Med denne løsning slipper du for skrå vægge og får derfor næsten en lige så stor grundplan på 1. sal som i stueplan. Huset vil i så fald blive betragtet som et hus i 2 fulde etager, og ikke et hus i 1 ½ etage, hvilket har betydning, når du skal søge byggetilladelse.

Pyramidetag/valmtag
Pyramidetaget kan arkitektonisk være en løsning til huse, der har en kvadratisk grundplan, en beskeden størrelse og et enkelt udtryk, som fx en bungalow. Ulempen er, at 1.salen ikke får nær så mange kvadratmeter med ståhøjde, som en løsning med et saddeltag giver. Et par kviste kan muligvis til dels bidrage til at løse dette problem.

Afvalmet tag
Afvalmet tag er et tag, hvor der er skrå tagflader også for enderne i stedet for lodrette gavltrekanter. Det kan være en god løsning, hvis det passer til husets karakter, og hvis huset er langt nok til, at der alligevel bliver plads nok på 1.salen. En fordel er, at gavlen ikke skal forøges i højden, hvilket afhjælper de problemer, materialeskift kan give.

Ensidigt tag
Et ensidigt tag kan give huset et mere moderne udtryk og kan derfor være en god løsning til et nyere parcelhus. I en ensidig taghældning er tagets højde forskubbet til den ene side. Det kan være en mulighed, hvis huset ligger tæt på skellet ind til naboen, og bygningsreglementets regler derfor ikke tillader det traditionelle saddeltag.

Ulempen ved denne løsning er, at 1.-salen ikke får så mange kvadratmeter med ståhøjde. En ensidig tagkonstruktion er særlig velegnet, hvis du gerne vil have en moderne løsning, hvor en del af huset har dobbelt lofthøjde, mens resten har 1. sal eller hems.

Løsningen kan dog give problemer i forbindelse med at opnå byggetilladelse, idet huset af den enkelte kommune kan blive betragtet som et hus i 2 fulde etager, og ikke et 1½ etagers hus.

Asymmetrisk tag
Et asymmetrisk tag med hældning mod begge facader, men hvor kip ikke ligger midt i bygningen, hvor den ene tagflade bliver højere end den anden, giver mulighed for lysindtag centralt i huset.

Tøndehvælv
Et tag med tøndehvælv er en særpræget tagkonstruktion, hvor taget har en buet form. Den er generelt usædvanlig for enfamiliehuse. Huset vil derfor både blive ændret markant og skille sig gevaldigt ud i kvarteret i forhold til de omkringliggende huse.

LÆS OGSÅ: Tagformer

Hvilken vej skal taget vende?
Hvis huset er rektangulært, giver det ofte sig selv, hvilken vej taget skal vende. Så vil det typisk være mest oplagt, at gavlen placeres på husets korte led. Hvis du derimod placerer gavlen på husets lange led, vil du få en form, der minder lidt om de schweiziske huse.

Mange bungalower har en næsten kvadratisk grundplan. Her kan du i princippet selv bestemme, hvilken vej taget skal vende. Du kan fx lade forhold som husets placering på grunden, udsigten, indblik fra og til naboer og orientering i forhold til solen spille en rolle, når du skal beslutte, hvordan taget skal vende.

Der er ofte bedst at have soveværelser og badeværelser liggende med vinduer mod nord eller øst, mens stuer og opholdsrum ligger fint mod syd.

Hvordan får du det bedste lys?
Lyset er vigtigt for vores velbefindende. Et godt eller interessant lysindfald og en god udsigt gør ofte huset mere spændende og rart at opholde sig i. Lyset er med til at give rum karakter og har stor betydning for fx, hvor det er godt at sidde og slappe af, arbejde ved computer, se tv, lave lektier osv. Et godt lysindfald er ikke nødvendigvis det samme som så meget lys som muligt.

Når du skal i gang med at etablere din nye 1. sal, er det en god idé at tænke over, hvordan du får det bedste dagslys, den bedste udsigt og adgang til frisk luft. Du skal også tænke på, hvordan solen står på forskellige tidspunkter af dagen. Hvor er det fx rart at stå op om morgenen, og hvor er det rart at sidde og drikke te om eftermiddagen?

Lys og luft kan hentes ind i boligen på mange måder.

Kviste
En eller flere kviste giver både mulighed for, via vinduer, at trække lys ind på 1. -salen og skaber samtidig områder med mere gulvplads og højere til loftet i rum med lav lofthøjde og skråvægge. Kviste kan i visse tilfælde også have vindue i kvistsiderne for at få udsigt eller mere lys ind i rummet.

Når du vælger kvist, skal du tænke på, hvordan den passer til huset og hvor i tagfladen den skal placeres. En kvist er et dominerende element på et hus, og hvis den ikke passer til huset eller fx er placeret yderligt på tagfladen eller på anden måde "mærkeligt", kan det helt ødelægge husets udseende. For at sikre dig, at du får det optimale ud af pladsen, og at husets arkitektur ikke spoleres, skal du tale med en arkitekt om, hvordan kvisten skal udformes.

Ovenlys/rytterlys
Ovenlys eller rytterlys i tagfladen har ligesom kviste en stor betydning for husets samlede ydre. Det skal derfor udformes og indarbejdes, så det er harmonisk - i forhold til hele husets indre og ydre.

Du kan overveje at få loftet på 1.-salen ført til kip. Det kan give flere muligheder for at få dagslys i rummene.

LÆS OGSÅ: Få mere dagslys i din bolig