Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Når byggeriet er færdigt

Her får du en gennemgang af de sidste steps i byggeprocessen

Arbejdet meldes færdigt

Når arbejdet er færdigmeldt, gennemgår du og håndværkeren det færdige resultat. Her kan I tale om, hvordan byggeriet skal vedligeholdes, og få lavet en oversigt over eventuelle fejl og mangler. I kan også aftale, hvornår manglerne udbedres.

Hurtig afregning

Hvis der ikke er aftalt andet, får du en slutafregning inden for en måned efter, at arbejdet er afleveret.

Betaling

Det er vigtigt at få aftalt, om betalingen skal ske a conto, i rater, eller når arbejdet er færdigt. Ved større opgaver kan det være en fordel at dele betalingen op i flere dele.

  • A conto betaling: Du kan fx. få en regning hver måned for det arbejde, der er lavet.
  • Ratebetaling: Du betaler, når håndværkeren er nået til en nærmere bestemt fase i byggeprocessen, fx når fundamentet til den nye tilbygning er støbt.
  • Regning: Får du lavet en mindre byggeopgave, er det almindeligt at betale, når arbejdet er færdigt. Hvis du betaler efter regning, betaler du for det antal timer, som håndværkeren har brugt på arbejdet. Du skal i den sammenhæng huske på, at man også skal betale for den tid, som håndværkeren eventuelt har brugt på værkstedet, på transport, på at købe materialer, at køre affald væk mv.

OBS! Forudbetaling kan ikke anbefales, da du risikerer at miste dine penge, hvis virksomheden går konkurs, inden varen er leveret, eller arbejdet er udført.

Tilbageholdelse af betaling

Du kan som kunde tilbageholde en del af betalingen, hvis arbejdet ikke er gjort færdigt, eller hvis der er mangler ved arbejdet. Men det er vigtigt, at du kun tilbageholder et beløb, der svarer til omkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt eller at udbedre manglerne.

Holder du et større beløb tilbage end det, du har ret til, kan byggevirksomheden kræve renter efter rentelovens regler.

Forstå din faktura

Nogle tror, at en timepris på f.eks. 350 kr. består af løn til svenden, og at resten er avance til mesteren. Men det er langt fra sandt. Timeprisen skal også dække feriepenge, pension, barselsfond og andre sociale udgifter, som mesteren skal betale en svend eller en lærling. Og så kommer momsen oven i bagefter.

Gældende vedtægter

Download vedtægterne gældende fra den 15. maj 2019

Vedtægterne gælder for aftaler indgået efter den 15. maj 2019. Tidligere vedtægter for aftaler indgået før den 15. maj 2019 finder du her