Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

God service


God takt og tone i kundens hjem

En vigtig del af god service er at udvise god takt og tone i kundens hjem. Tænk over, hvordan du gerne selv behandles som kunde, hvis du fik håndværkere på besøg.

Du kan sammen med kunden gennemgå Huskelisten bagerst i Byggeriets Servicekoncept, så I er enige om god takt og tone i kundens hjem, for eksempel:

  • Kan der holdes pauser og spises frokost i huset?
  • Må der ryges i kundens hjem?
  • Skal der tages særlige hensyn i hjemmet, f.eks. til husdyr, gulvtæpper eller møbler?


God kommunikation undervejs

En kundeundersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført, viser, at kunderne lægger vægt på god kommunikation med virksomheden.

Kunderne vil have klar besked om, hvad der skal udføres, hvornår det sker og til hvilken pris. Derfor er det en god idé at holde kunden orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem. Især hvis der sker ændringer eller opstår problemer undervejs, er det vigtigt at informere kunden.


Byggemøder eller skriftlig information

I økonomisk større eller teknisk komplicerede byggeprojekter, der strækker sig over mere end en måned, kan det derfor være en god idé at afholde regelmæssige byggemøder, hvor du orienterer kunden om byggeriets stade i forhold til tidsplanen, og hvor du kan fremlægge eventuelle ønsker til ændringer af byggeriet.

Det kan i så fald betale sig at skrive referat, som begge parter accepterer ved næste byggemøde.

Dansk Byggeri anbefaler

At du tænker over og handler efter, hvordan du selv gerne vil behandles som kunde, hvis du fik håndværkere i huset.