Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Etiske regler for Dansk Byggeri

Et medlem af Dansk Byggeri skal

  • Kun påtage sig arbejde, som den pågældende har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at lave korrekt og rettidigt
  • Benytte sig af samarbejdspartnere, der er i stand til at opfylde de samme krav
  • Samarbejde aktivt og positivt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af byggeprocessen i overensstemmelse med de indgåede aftaler
  • Orientere sin kunde, hvis en foreskreven løsning ikke skønnes at være fagmæssigt korrekt, og i øvrigt vejlede kunden efter dennes bedste interesse
  • Gennem en åben og fair samarbejdsform medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde.

Uddrag fra
Etiske regler for Dansk Byggeri