Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan må du reklamere med Byg Garanti

80 % af boligejerne foretrækker håndværkere, der er dækket af Byg Garanti. På hjemmesider, firmabiler og i brevpapir pryder Byg Garanti-logoet derfor mange håndværksvirksomheder. Men husk, at du kun må reklamere med Byg Garanti, når arbejdet rent faktisk er dækket af ordningen


Når du reklamerer med Byg Garanti, skal du være opmærksom på, om din markedsføring overholder Markedsføringslovens regler. Det betyder, at du kun må reklamere med Byg Garanti på tilbud, kontrakter eller lignende i de tilfælde, hvor arbejdet faktisk er dækket af Byg Garanti.

Hvis kunden får indtryk af, at arbejdet er dækket af Byg Garanti, uden reelt at være det, kan der være tale om vildledende markedsføring, hvilket er i strid med Markedsføringslovens regler.

Byg Garanti dækker fx ikke:

  • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening
  • Arbejder på erhvervsejendomme
  • Følgeskader eller indirekte tab
  • Krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Arbejde som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms
  • Fejl ved materialer
  • Tækkearbejde, hvor du ikke også er medlem af Dansk Tækkemandslaug
  • Tagmalerarbejder, hvor du ikke også er medlem af Dansk Tagmalerforening

Det betyder, at hvis du fx afgiver tilbud vedrørende et nybyggeri, der har en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms, eller du afgiver tilbud til en ejerforening, bør du ikke i den forbindelse reklamere med Byg Garanti på dit tilbud til kunden. Det er derfor vigtigt, at du tilretter tilbud, kontrakter mv., hvis du udfører arbejde, der ikke er dækket af Byg Garanti - så kunden ikke får en forventning om, at arbejdet er dækket af garantien.

Tilbud og kontrakter til kunderne må altså ikke vildlede dem til at tro, at arbejdet er omfattet af Byg Garantis dækning, såfremt dette ikke er korrekt.

En generel anvendelse af Byg Garanti-logo på hjemmeside, biler, tøj mv. er ikke i strid med Markedsføringslovens regler.

Se mere i Byg Garantis vedtægter

Har du spørgsmål kan du kontakte Byg Garanti / Juridisk Afdeling på 72 16 00 00