Sådan dækker Byg Garanti

Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed, der er service- og branchemedlem i DI Byggeri - og som har tilvalgt Byg Garanti. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 med op til 150.000 kr. inkl. moms* pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Kun virksomheder, der har tilvalgt Byg Garanti, er dækket af Byg Garanti.

Hvad er Byg Garanti?

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis en virksomhed, der er service- og branchemedlem og har tilvalgt Byg Garanti i DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker op til 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag, gældende pr. den 1. juli 2017.

Som service- og branchemedlem af DI Byggeri med tilvalg af Byg Garanti er dit arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Det er der mange forbrugere, som er glade for. Derfor giver Byg Garanti ikke kun kunderne en tryghed - men giver også dig en konkurrencefordel.

* Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

Hvad dækker Byg Garanti?

Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

 • Én- eller to-familieboliger
 • Forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • Sommerhuse
 • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
 • Lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv
 • Gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren
   

Byg Garanti dækker følgende arbejder:

 • Byg Garanti dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et service- og branchemedlem af DI Byggeri, der har tilvalgt Byg Garanti.
 • Byg Garanti dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Tækkelauget, når aftalen bliver indgået.
 • Byg Garanti dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.
 • Byg Garanti dækker udelukkende medlemmer af DI Byggeri, der er service- og branchemedlemmer og som har tilvalgt Byg Garanti. Det betyder, at en række faggrupper ikke er omfattet, herunder fx VVS- og elinstallatører. 
   

Byg Garanti dækker ikke:

 • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
 • Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
 • Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
 • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
 • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
  fejl ved materialer dækkes ikke


Vilkår for Byg Garanti:

 • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
 • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
 • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
 • Kravet må ikke være forældet 
   

Du kan læse mere om garantivilkårene i næste fold-ud punkt. 

* Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

BYG GARANTI VS. BYGGERIETS ANKENÆVN

Har du styr på forskellen?

Byg Garanti og Byggeriets Ankenævn er to forskellige instanser. I videoen kan du få en gennemgang af, hvilke dele i et sagsforløb, de to instanser indgår i.

Byg Garanti og Byggeriets Ankenævn er to forskellige instanser. Følg processen for et typisk sagsforløb i denne video.

DI Byggeri
Byg Garanti

Byg Garanti

Telefontid: tirs-fre kl. 10-12

Direkte: 33 77 30 67
E-mail: info@byggaranti.dk