Ofte stillede spørgsmål om Byg Garanti

Denne række af spørgsmål og svar skal udelukkende ses som en forenklet opstilling af de hyppigste spørgsmål fra virksomheder.

Spørgsmålene og svarene er generel information og kan ikke erstatte eventuel særskilt juridisk rådgivning. Endeligt dækningstilsagn fra Byg Garanti, vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag, dansk rets almindelige regler samt de for Byg Garanti gældende vedtægter.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i kendelsen fra Byggeriets Ankenævn?

  Som medlem af Dansk Byggeri er du forpligtet til at rette dig efter en kendelse fra Byggeriets Ankenævn, medmindre du inden 30 dage, fra du har modtaget kendelsen, anlægger sag ved de almindelige domstole.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke retter mig efter kendelsen fra Byggeriets Ankenævn?

  Som medlem af Dansk Byggeri gælder, at når der er gået 30 dage, fra du har modtaget kendelsen, vil Byggeriets Ankenævn på forbrugerens foranledning sende sagen til Byg Garanti. Byg Garanti vil herefter vurdere, om der kan ske dækning via garantien. Kan forbrugeren få dækning, vil Byg Garanti efterfølgende afkræve dig betaling.

 • Kan forbrugeren også gå i fogedretten med en kendelse fra Byggeriets Ankenævn?

  Ja - hvis du ikke har givet Byggeriets Ankenævn besked om, at du ikke vil være bundet af deres afgørelse, gælder det efter lov om forbrugerklager, at forbrugeren kan vælge at gå til fogedretten med en kendelse, som giver forbrugeren medhold - ligesom de kan vælge at gå til Byg Garanti. Vær opmærksom på, at forbrugeren selvfølgelig ikke kan få dækning både i fogedretten og via Byg Garanti.

 • Dækker Byg Garanti, hvis jeg laver arbejde for andre end private forbrugere?

  Nej - Byg Garanti dækker kun arbejde, du har udført for en privatperson, d.v.s. en forbruger. Byg Garanti dækker ikke arbejde udført for foreninger, andre erhvervsdrivende mv.

 • Er det vigtigt at læse Byg Garantis vedtægter?

  Ja - det er vigtig at vide, hvordan Byg Garanti dækker og hvad Byg Garanti dækker - det står i vedtægterne. Som medlem af Dansk Byggeri er du forpligtet til at rette dig efter vedtægterne for såvel Dansk Byggeri som for Byg Garanti - derfor er det vigtigt at læse dem.

  Vedtægterne kan du downloade her

 • Bør jeg udlevere Byg Garantis vedtægter til forbrugeren?

  Det er altid en god idé at udlevere vedtægterne til den forbruger, man laver arbejde for. På den måde kan man slippe for mange misforståelser.

  Vedtægterne kan du downloade her

 • Hvis jeg ikke er medlem af Dansk Byggeri, kan mit arbejde så blive omfattet af Byg Garanti?

  Nej - det er kun medlemmer af Dansk Byggeri, der er dækket af Byg Garanti. Uberettiget brug af vores logo på hjemmesider, streamers eller lignende, vil straks blive politianmeldt.

  Læs mere om medlemskab af Dansk Byggeri

 • Er et nybyggeri dækket af Byg Garanti?

  Ja - hvis den samlede entreprisesum (alt inklusiv) ikke overstiger 1 mio. kr. inkl. moms.

 • Jeg er underentreprenør på en opgave og er medlem af Dansk Byggeri, men hovedentreprenøren er ikke medlem af Dansk Byggeri. Er mit arbejde dækket af Byg Garanti?

  Nej - dit arbejde er ikke dækket af Byg Garanti, når det ikke er dig, der har en entreprisekontrakt direkte med forbrugeren.

 • Hvordan udbetaler Byg Garanti?

  Udbedringsarbejde er et aftaleforhold mellem håndværkeren og forbrugeren. Der skal derfor udstedes faktura direkte til forbrugeren. Herefter sender forbrugeren fakturaen til Byg Garanti, som forestår betaling direkte til håndværkeren.

Loading...
Scroll til top af siden