Hvad er Byg Garanti?

Her kan du læse om, hvad Byg Garanti dækker, hvor længe Byg Garanti dækker samt finde vedtægterne for Byg Garanti.

 • Hvad er Byg Garanti?

  Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af DI Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker op til 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag, gældende pr. den 1. juli 2017.

  Som medlem af DI Dansk Byggeri er dit arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Det er der mange forbrugere, som er glade for. Derfor giver Byg Garanti ikke kun kunderne en tryghed - men giver også dig en konkurrencefordel.

  * Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

 • Hvad dækker Byg Garanti?

  Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig

  • én- eller to-familieboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv
  • gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren


  Byg Garanti dækker følgende arbejder

  • Byg Garanti dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af Dansk Byggeri.
  • Byg Garanti dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.
  • Byg Garanti dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.
  • Byg Garanti dækker udelukkende medlemmer af Dansk Byggeri. Det betyder, at en række faggrupper ikke er omfattet, herunder fx VVS- og elinstallatører.


  Byg Garanti dækker ikke

  • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
  • Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
  • Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.
  • Fejl ved materialer dækkes ikke


  Markedsføring med Byg Garanti

  Husk, at du kun må reklamere med Byg Garanti på tilbud, kontrakter eller fakturaer i de tilfælde, hvor Byg Garanti dækker.

  Det betyder, at hvis du fx afgiver tilbud vedrørende et nybyggeri med en entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms eller tilbud til en ejerforening, må du ikke i den forbindelse reklamere med Byg Garanti. Derfor er det vigtigt, at du tilretter tilbud, kontrakter og fakturaer, hvis du udfører arbejder, som ikke er dækket af Byg Garanti - så kunden ikke får en forventning om, at arbejdet er dækket af garantien.

  Du kan læse mere om hvordan du må reklamere med Byg Garanti her


  Vilkår for Byg Garanti

  • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
  • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
  • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
  • Kravet må ikke være forældet


  Læs om garantivilkårene i Byg Garantis vedtægter

 • Hvor længe dækker Byg Garanti?

  Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Dog under forudsætning af, at virksomheden er medlem af DI Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

 • Vedtægter for Byg Garanti
Loading...
Scroll til top af siden