Sådan dækker Byg Garanti

Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 med op til 150.000 kr. inkl. moms* pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garanti. 

 • Hvad dækker Byg Garanti?

  Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

  • én- eller to-familieboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv
  • gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren

   

  Byg Garanti dækker følgende arbejder:

  • Byg Garanti dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af Dansk Byggeri.
  • Byg Garanti dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået.
  • Byg Garanti dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.
  • Byg Garanti dækker udelukkende medlemmer af Dansk Byggeri. Det betyder, at en række faggrupper ikke er omfattet, herunder fx VVS- og elinstallatører. 

   

  Byg Garanti dækker ikke:

  • arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
  • arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
  • følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
  • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
  • fejl ved materialer dækkes ikke


  Vilkår for Byg Garanti:

  • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
  • forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
  • det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
  • kravet må ikke være forældet 

   

  Du kan læse mere om garantivilkårene i næste fold-up punkt. 

  * Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

 • Vedtægter for Byg Garanti

Gode råd inden byggeprocessen

Inden du går i gang med at bygge om eller til, bør du gøre dig nogle overvejelser. Her finder du gode råd til, hvordan du kommer bedst fra start.
Læs mere

Hvis det mod forventning går galt

Hvad gør du, hvis der mod forventning er fejl eller mangler ved byggearbejdet? Hvor kan du klage? Og hvad skal du være opmærksom på, når du vil klage? Her kan du finde gode råd og anvisninger til, hvad du konkret skal gøre.
Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Byg Garanti

Rækken af spørgsmål og svar skal udelukkende ses som en forenklet opstilling af de hyppigste spørgsmål fra private forbrugere.
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden